Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

 

Lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemleri öğrencilerin ilk kayıtta talepleri üzerine yapılır. Talepte bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

 

Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığına enstitü tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (36 yaşından gün alan öğrencilerin sevk tehir hakları yoktur) ve yönetmelik çerçevesinde programın normal süresi dikkate alınır.

 

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil yazısı yazılması mümkün değildir. Öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekir.

 

Bakaya durumunda olan öğrencinin sevk tehirine yasal imkan bulunmamaktadır. Öğrencilerin bakaya durumunu kaldırttığını gösteren bir askerlik durum belgesi ile Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat etmesi gerekir.

 

Öğrenciler, öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip, kayıt dondurma talebinde bulunarak askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi için Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Öğrenim sürelerini bilimsel hazırlık, süreye sayılmadan izin alarak uzatan öğrencilerin sevk tehir sürelerinin bitimine 45 gün kala sevk tehirlerini uzattırmak için Enstitü Öğrenci İşlerine müracaatları gerekir. Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.

 

Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 2 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.

 

Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.

 

Yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.

Özel öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.

 

 

Kayıtlı Olunan Program

Sevk Tehir Süresi

Tezsiz Yüksek Lisans

1.5 yıl (3 dönem)

Tezli Yüksek Lisans

3 yıl (6 dönem)

Doktora

6 yıl (12 dönem)

 

 


Oluşturma: 22 Ocak 2018