Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel öğrenci kabul edilebilmek için adayların;

--Yüksek lisans için lisans, doktora için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip olmaları,

--O ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış olmaları gerekir.

--Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

--Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler.

--Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam durumları, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar uygulanır.

--Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan verilmez. Ancak yazılı başvurması halinde, aldığı notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

--Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

 Özel Ögrenci kabulü başarı değerlendirmesi; EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama alınarak yapılır. 

     

    Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ....

       Gerekli Evraklar:

Diploma Fotokopisi

Transkript

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 adet fotoğraf

Harç Makbuzu (Kabul edildikten sonra getirilecektir)

     BAŞVURULAR 19-21 Eylül 2018 TARİHLERİ ARASINDA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

     Özel Öğrenci Başvurusu Kabul Eden Programlar

  

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSU KABUL EDEN PROGRAMLAR

KONTENJAN

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

2

EKONOMETRİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG.

2

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

2

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG.

2

İSLAM TARİHİ VE SANAT. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG.

2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROG.

2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI

2

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2

 

 

 

 

 

 


18 Eylül 2018