Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Küresel salgın Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere;

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkânlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için, her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin "teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe haiz olmaları durumunda" hangilerinin uzaktan ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karar verilmesine imkân tanınmıştır.

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak;

1.    Lisansüstü ders aşamasında kayıtlı öğrencilerimizin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2.    Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

 

a.      Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b.      Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c.       Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine

 

3.    Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.

4.    Kayıt dondurma talepleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden “Başvuru İşlemleri/Kayıt Dondurma Başvuru” alanından 15 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır.

5.    İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin pandemi dolayısı ile olası mağduriyetlerinin giderilmesi için alındığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı için tıklayınız.

 

 


06 Nisan 2020