Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

 

Anabilim Dalı/Program

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu  kapsamında çalışma yapılacak Alt Alan Adı

 

 

 

Kontenjan

 

 

 

ALES Puan Türü

 

Özel Şartlar

 

Sınav Türü

 

TARİH

 

Doktora Programı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

 

3

SÖZEL

Tarih Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Yazılı Sınav ve Mülakat

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Doktora Programı

Arap Dili ve Belagatı

3

SÖZEL

Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili ve Belagatı Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Yazılı Sınav ve Mülakat

 --Doktora programlarına başvuran adaylardan mülakata ve/veya yazılıya alınacakların sayısı ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılmıştır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

Online Başvuru

20-23 Şubat 2020 (saat 17:30’a kadar)

Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların İlanı

24 Şubat 2020 Pazartesi saat 17.30

Yazılı Sınav/Mülakat Tarihi

25 Şubat 2020 Salı

Kesin Sonuçların İlanı

25 Şubat 2020 Salı saat 17.30

Asıl Kayıt Tarih Aralığı

26-27 Şubat 2020

Yedek Liste İlanı

27 Şubat 2020 Perşembe saat 17.30

Yedek Kayıt Tarih Aralığı

28 Şubat 2020 Cuma

 

NOT: 100/ 2000 YÖK Doktora Bursu programı çerçevesinde belirlenen alt alana başvuru yapacak öğrenciler ders/tez çalışmalarını ilgili alanda yapacaklardır.

 

BURS BAŞVURU ŞARTLARI ve GENEL BİLGİLER: 

Ø  T.C. vatandaşı olmak.

Ø  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak Yükseköğretim Kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

Ø  Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

Ø  Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Ø  Başvurular, internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

Ø  Yazılı Sınav/Mülakat yapılacak olup, yazılı sınav/mülakata kontenjanın 3 katı aday çağrılacaktır.

Ø  Adayın başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden son beş (5) yıla ait olmak şartı ile en az"65" puan alması gerekir.

Ø  Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT puanları geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Ø  Adayın, yabancı dil puanının en az “55” veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması gerekir.

Ø  Yabancı Dil Sınavına ait puan sonucunun son beş (5) yıla ait olması gerekmektedir.

Ø  Yazılı Sınav/Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Ø  Yazılı Sınav/Mülakat sınav notu; doktora programlarında 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

Ø  Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

Ø  Burada belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”ı, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

 

ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BELGELER 

Ø  Tezli Yüksek Lisans Diploması

Ø  Tezli Yüksek Lisans Transkripti

Ø  ALES Belgesi

Ø  Yabancı Dil Sonuç Belgesi

Ø  Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)

Ø  SGK yada e-devletten alınan çalışıp çalışmadığına dair belge

 

 Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların Değerlendirmesi

Doktora

ALES (%50) + Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu (%25) + Yabancı Dil Puanı (%25) 

 

Yerleştirme Başarı Puanları Değerlendirmesi

Doktora

ALES (%50) + Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu (%10) + Yabancı Dil Puanı (%20) + Mülakat ve/veya Yazılı Sınavı (%20) = 70 ve üzeri 

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ… 

 


20 Şubat 2020